Skip to main content

Toatömning

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.
Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Mjörns Motorbåtssällskap har en tömningsstation för sugtömning av toalettavfall från båtar.

Tömningsstationen är placerad vid kajen bredvid kranen på varvet.
Stationen är gratis att använda och är igång dygnet runt och användas utan personal närvarande.