Hamnkommitén planeringsmöte höst 2020

Datum och Tid: 2020-08-26 18:00
Plats: Varvet

Planeringsmöte inför båtupptagning i höst.