Avgifter 2022

Medlemsavgiften för 2022 oförändrad 400 kronor, fakturan skickas ut 2022-01-01.

Vi vill ha in avgiften senast 28 januari p.g.a att vi måste redovisa in till SBU ( Svenska Båtunionen) hur många medlemmar vi har i föreningen, vi betalar 82 kronor per medlem till SBU.

Efter utvärdering av Alingsås Vaktbolag har styrelsen bestämt sig för att anlita vaktbolaget även den här säsongen.
Kostnaden läggs på brygg avgiften med 200 kronor. Alingsås Vaktbolag vaktar 4 gånger per dygn från 1 maj till 31 september, övrig tid 1 januari till sista april samt 1 oktober till sista december 2 gånger per dygn.

Bryggavgiften skickas ut den 1 februari med förfallodag den 28 februari i den ingår 200 kronor vaktavgift.

Vi har under december månad varit i kontakt med Alingsås Kommun med anledning av arrendet som vi vill omförhandla, gäller längden på arrendet.

Hamnkaptenen vill ha nya akterstolpar till brygg platserna då de flesta är i dåligt skick.
Vi har tagit in en offert på olika stolpar och arbete och den landar på 1,5-3,5 miljoner kronor, finansieringen för detta är inte klart vi diskuterar olika alternativ med bank och Alingsås Kommun, återkommer mer om detta när vi vet hur vi ska lösa det